A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége változásairól 2023.01.01-től

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 2023.01.01-től változások ismertetése.

2023. január 01. napjától kibővült a munkáltatók Mt. 46.§ szerinti tájékoztatási kötelezettségi köre, és a munkaviszony kezdetétől számított 15 nap helyett, 7 napra rövidült a közlésére előírt határidő. 

Az írásbeli tájékoztató kötelező elemei kiegészülnek a következő munkafeltételekkel: a munkahely, a munkaviszony kezdete és tartama, a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályok, a munkaidő-beosztás lehetséges időszaka (a hét napjai, a napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontja), a munkáltató képzési politikája, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartama, a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megillető hatóság. Az előbb írtaknak megfelelően az Mt. 46. § (1) bekezdése szerint a munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított hét napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

a) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról,

b) a munkaviszony kezdetéről, tartamáról,

c) a munkahelyről,

d) a munkakörbe tartozó feladatokról,

e) a napi munkaidő tartamáról, a hét azon napjairól, amelyekre munkaidő osztható be, a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő- és befejező időpontjáról, a rendkívüli munkaidő lehetséges tartamáról, a munkáltató tevékenységének sajátos jellegéről [90. § megszakítás nélküli vagy többműszakos tevékenység és az idénymunka],

f) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés

napjáról,

g) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásról,

h) a szabadságnapok számáról, számítási módjáról és kiadásának szabályairól,

i) a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a felmondási idő

megállapításának szabályairól,

j) a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható

idő tartamáról,

k) a hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos

közterhet megfizeti, valamint

l) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e.

Nem terheli a munkáltatót tájékoztatási kötelezettség olyan munkafeltételről, amelyben a felek

írásban kifejezetten megállapodtak. Az előbbi felsorolás e) –i) pontjában előírt tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére hivatkozással is megadható [Mt. 46. § (2) – (3) bek.]. 

A jogszabály 2023. január 01. napjától hatályos, a 2023. január 01-jén, illetve azt követően létrejött munkaviszonyokra kell alkalmazni.

A már állományban lévő munkavállalók esetében nem kell kötelezően új tájékoztatót kiadni, csak ha lényegi elemek változnak a munkaszerződésben, és érinti a tájékoztatót is.

Előfizetőink részére a web-lap Dokumentumtárában elérhető az új Tájékoztató minta.

Szeged, 2023. január 16. Összeállította a Kontroport Kft. munkacsoportja és Kurunczi László ügyvezető

Forrás: internet

Forrás: internet