A KONTROPORT KFT. 2020. ÉVI KÉPZÉSI AJÁNLATA A MUNKAÜGYI SZAKAPPARÁTUS RÉSZÉRE

A KONTROPORT Kft. ügyfélkörébe több mint 150 cég tartozik az ország 15 megyéjéből, több mint 9000 munkavállalóval és 200 milliárd forintot meghaladó éves árbevétellel.

A foglalkoztatással járó feladatokat 9000 munkavállaló esetében közel 400 fő szakapparátus látja el.

Nekik szeretnénk most együttműködést felajánlani, a több mint 15 év alatt összegyűjtött szakmai tapasztalatokat megosztani, a változó munkajogi környezetben egy ingyenes online képzés formájában.

Online elvégezhető képzést kínálunk a partnereinknél tapasztalt foglalkoztatási problémák munkaügyi megoldására. Kezdési időpont június 25, jelentkezés emailben.

A képzés önkéntes, semmi féle kötelezettségvállalással nem jár, anyagi vonzata a szerződött partnetek esetében nincs.

A képzés tartalmazza:

-          online képzési anyag (20 órás képzési időtartamnak megfelelő) melyet a jelentkezők címére         továbbítunk.

-          online teszt vizsga, melyet a képzés végén mindenki saját gépén kitöltve küld vissza           értékelésre.

-              a képzés elvégzéséről és a teszt vizsga sikeres megoldásáról emléklap kerül kiállításra.

A képzés tematikája:

I.                    Munkaügyi alapismeretek

1.A munkaviszony alanyai

2.A munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése

3.Mit tartalmazzon a munkaszerződés és a tájékoztató?

4.Munkaköri leírás

5.Munkaszerződés módosítás

II.                  A munkavégzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

III.                Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

IV.                A munkarendre, a munkaidőre, a pihenőidőre, a munkaidő-keretre, a munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok

1.       A munkarendek kialakítása

2.       A munkaidő meghatározása

3.       A munkaidőkeret meghatározása (példa)

4.       A munkaidő-beosztás szabályai

V.                  A pihenőidők meghatározása

1.       A munkaközi szünet

2.       A két munkanap közötti pihenőidő

VI.                A rendkívüli munkavégzés feltétételei és ellenértéke

1.       A rendkívüli munkavégzés meghatározása

2.       A túlmunka ellenértéke

3.       A túlmunka megnövelt mértéke és az elrendelés korlátai

4.       A rendkívüli munkavégzés elrendelésének közös szabályai

5.       A készenlét elrendelése és ellenértéke

VII.              A munka díjazására és egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok

1.       Az alkalmazható bérformák és a személyi alapbér meghatározása

2.       A munkabér kifizetésével kapcsolatos kérdések

3.       Bérfizetés

4.       A bérpótlékok

VIII.            A munkajogi felelősség

1.       A kártérítési határozat feltételei

2.       A felelősség megállapításának feltételei

IX.                Atipikus jogviszonyok (többmunkáltatós munkaviszony, távmunka, EFO)

X.                  Adatvédelem

XI.                A COVID 19 járványügyi vészhelyzet alatt elrendelt munkaügyi tárgyú ideiglenes szabályok és alkalmazhatóságuk határideje. A járványügyi veszélyhelyzet megszüntetése és az ehhez kapcsolódó jogszabályok a 2020.06.15-i héten kerültek napirendre az Országgyűlésben.

 A képzés díja:

Szerződött partnereink számára ingyenes, külsős résztvevők megrendelése esetében 25.000 Ft. +Áfa.

A képzés vezetője Radicsné Baranyi Krisztina munkaügyi és tb szaktanácsadó, a Kontroport Kft. tagja.

További információ és a képzés megrendelése az info@kontroport.hu címen szakképzés jelöléssel.

Kurunczi László ügyvezető, munkaügyi szaktanácsadó+36-70-93-88-767

 

Forrás: saját