A HR JELENTÉSE ÉS JELENTŐSÉGE.

A HR jelentése ma már sokkal többet foglal magába, mint az állásinterjúk lebonyolítása és az alkalmasnak tűnő jelentkezők kiszűrése. Ahogy a munka modern felfogásában egyre hangsúlyosabbá válik a munkaerő megszerzése, megtartása és menedzselése, úgy nő az ezzel foglalkozó szakemberek, azaz a HR jelentősége.

Elmagyarázzuk, mi mindennel foglalkozhat egy HR-es valójában és segítünk abban, hogy jobban használhasd a területet!

A HR fogalma

A HR rövidítés jelentése human resources, magyarul tehát a humán erőforrást, a humán erőforrás menedzsmentjét takarja.

A HR-es felfogás a cég beosztottjainak összességére emberi tőkeként tekint, és lényegében arra törekszik, hogy ezt a tőkét a cég minél hatékonyabban tudja saját szervezeti céljai szolgálatában felhasználni.

Ahogy a vállalatszervezésben az utóbbi időben egyre fontosabb szemponttá vált az „emberi oldal”, a dolgozók elégedettsége, személyes érzelmi állapota, úgy a HR szó jelentése is kitágult. A hazánkban a kialakult általános munkaerőhiány pedig csak még jobban felhívta a figyelmet a humánerőforrással való érzékeny foglalkozás jelentőségére.

A HR munka jelentése

Ha egy nem kifejezetten ilyen téren mozgó embertől kérdezzük meg, mi az a HR, a legtöbben a toborzásra, az állásinterjúk lebonyolítására asszociálnak, de a HR-szakma jelentése az utóbbi néhány évben ennél jóval tágabbá vált. A dolgozókat ugyanis a munkaadóknak nem csak megszerezni, de megtartani is tudni kell.

Sokszor felel külön HR-szakember a dolgozók munkájának kiértékeléséért, a munka elemzéséért, a teljesítményértékelési rendszer működtetéséért is. Bizonyos, tapasztaltabb HR-esek pedig inkább a vállalat személyügyi politikájának üzleti részével foglalkoznak.

Ezt csinálják a HR-esek

A HR részleget úgy is felfoghatjuk, mint egy közvetítőt a cégvezetés és az (akár jelenlegi, akár jövőbeni) alkalmazottak között. Mindkét fél érdekeit szem előtt tartva igyekeznek megtalálni a kompromisszumot, amivel a munka a dolgozók és a vezetőség szempontjai szerint is kielégítő módon folyhat. Bizonyítható, hogy a motivált dolgozók a munkában is eredményesebben teljesítenek. A munkáltatóknak tehát kimutatható hasznot jelent, ha a beosztottjaik nem kötelező nyűgnek élik meg reggelenként a bejárást, hanem örömöt, perspektívát, önmegvalósítást találnak az irodában.

A már meglévő értékek megőrzése sok szempontból elválaszthatatlan az újak megszerzésétől.

HR-nek minősül tehát minden olyan tevékenység, ami abban segít, hogy emberek a cégednél akarjanak dolgozni.

Miért a HR az egyik legfontosabb terület minden cégben?

Mindebből egyértelműen következik, hogy a humánerőforrás-szakembereket ma már a cégek döntéshozási folyamataiból sem lehet kihagyni.

A HR-esek bevonódnak a munkahely életébe, felmérik a közhangulatot, majd pedig részt vesznek az üzleti döntések, a szervezet működését érintő stratégiai feladatok kidolgozásában. Ők küzdenek a frontvonalban a kiszemelt szakemberekért és kulcsszerepük van abban, ahogy a modern cégek egyre emberbaráttá válnak.

Miben tud segíteni a HR-es a cégnél?

Gyakori probléma, hogy a cégek kapacitását meghaladja a rájuk háruló temérdek HR feladat – különösen igaz ez a mostanihoz hasonló, a munkaerőpiac szempontjából zaklatottabb időkben.

A vállalkozás jobb és gazdaságosabb működése érdekében HR támogatást nyújt a vezetők számára.

A közös üzleti gondolkodás, stratégiai szemlélet és adatalapú működések segítségével tud értelmes és hosszútávú változásokat elérni a csapat. Ebben van meghatározó szerepe a HR-nek.

HR röviden annyit jelent, hogy jobbá tenni a szervezetben foglalkoztatott emberek életét, amiből a cég is profitál.

Mindezt hogyan?

Egy nyelvet beszél az irányítással. Számokban, mutatókban tudja kimutatni az üzleti hasznot, megtérüléseket.

Újabb és újabb ötletek, megoldási javaslatok birtokában áll szem előtt tartva az új irányokat, trendeket, piaci elvárásokat és technológiai, digitalizált vonalakat.

Folyamatos kutatások eredményeként naprakész információkat szolgáltat a jó döntések érdekében.

Az aktuális fennálló problémák megoldására nyújtja a legújabb formákat. Mindezekben tudunk színvonalas és értékteremtő támogatást nyújtani a vállalkozások döntéshozói részére.

Konzultációs időpontok egyeztetésére tisztelettel várjuk érdeklődő megkeresésüket.

 Szeged 2022. 02. 09.                      A Kontroport Kft. alakuló HR. munkacsapata

Forrás: saját