52-40 = 12 A MARADÉK 12 HÉTRŐL

A 2021 évben hátralévő időszak munkaügyi számairól:

82 naptári nap, 59 munkanap, 472 munkaóra, 22+1 pihenőnap.

Az időarányos szabadság 20-40% még kezelhető átvitel nélkül is.

A helyszíni, személyes munkaügyi szemlék, átvilágítások tapasztalatai és a munkaügyi témában megjelent hírek között szoros összefüggés van. Erősödött az ellenőrző szervezet jogi és anyagi eszközállománya a munkaügyi, munkavédelmi területi ellenőrzésekhez.

Összegzés 2021.09.15. - Az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának jelentése - a munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2021. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól.
A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következményeként a munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóság működésében is jelentős változások álltak be, ezért az ellenőrzési adatokat ennek figyelembevételével kell értékelni.

A munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzéseket számos körülmény nehezítette (vendéglátó és kereskedelmi munkáltatók bezárása, szakügyintézők betegsége). • Az ellenőrzéseket jogszabályváltozás és új módszerek (távellenőrzés, előzetes értesítés) is befolyásolták. • A félév utolsó 2 hónapjában az ellenőrzések száma növekedett, így a 2020. hasonló időszakához mért ellenőrzési számokat sikerült elérni, illetve valamivel meghaladni a hatóságnak, de az ellenőrzések száma még elmarad a koronavírus járvány előtti évek első félévéhez képest.

A mezőgazdasági ágazatra 2021. első félévben az ellenőrzések 3 %-a esett (209 db), összesen 175 intézkedés történt és 48 db munkaügyi bírság kiszabására került sor 11 028 700 Ft összegben. Az ellenőrzött 809 munkavállalóból 504 főt érintett valamilyen szabálytalanság, ebből a feketén foglalkoztatott munkavállalók 162 főt tettek ki. Több megyében a mezőgazdaságnak tradicionálisan jelentős szerepe van.

Az ágazatban jelen vannak az alkalmi munka keretében foglalkoztatók és a nagyobb volumenű mezőgazdasági termelésre berendezkedett – nagy létszámú munkaerőt foglalkoztató - vállalkozások is. Itt jellemző leginkább az atipikus foglalkoztatás (többnyire egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági idénymunka). A mezőgazdasági munkák gyakran a műúttól távolabb, az idegennek szinte fellelhetetlen, szélsőséges időjárási viszonyok mellett nehezen megközelíthető munkaterületen folynak, a sík terep adottságai révén pedig az idegen autót - ellenőrzést- könnyű már messziről „kiszúrni”, így a munkáltatók bíznak az ellenőrzések elmaradásában és sokszor tudatosan nem jelentik be a munkavállalókat. Gyakran munkaerőhiány jellemzi az ágazatot, melyet olyan külföldi munkavállalókkal próbálnak pótolni, akik alacsonyabb munkabérért is elvállalják a mezőgazdasági munkákat.2021. június 30-ig a munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 7 895 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 65 %-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket, amelyek az ellenőrzés alá vont munkavállalók (29 511 fő) 61 %-át érintették. 2020. első félévhez viszonyítva az ellenőrzések számában (2020. június 30- ig: 6 718 db) növekedés, a szabálytalan munkáltatók arányában (2020. június 30-ig 70 %) csökkenés figyelhető meg.

A munkavállalói érintettséget vizsgálva hasonló tendencia volt tapasztalható, mivel valamivel több munkavállalót érintett ellenőrzés (2020. június 30-ig 28 428 fő), de arányaiban kevesebb munka-vállalót érintett valamilyen munkaügyi jogsértés a vizsgált időszakban (2020. június 30-ig 64 %).

 Az ellenőrzési tapasztalatok szerint csökkenő, de továbbra is meghatározó a feketefoglalkoztatás, mely a vizsgálatokkal érintett munkavállalók 12,78 %-át tette ki (3 771 fő). Az ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva a 28 feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók aránya mérséklődött 2021. I. félévben.

A feketefoglalkoztatás aránya az ellenőrzéssel érintett munkavállalókra vetítve pozitívabb képet fest, egyedül csak a vagyonvédelemben történt számottevő növekedés. • Az építőiparban a mérséklődés ellenére továbbra is megfigyelhetőek az utóbbi évek feketefoglalkoztatással kapcsolatos nagy számai és vagyonvédelemben és vendéglátásban is magas a feketén foglalkoztatottakra vonatkozó arányszám a 2011. óta vizsgált időszak adataihoz viszonyítva.

A munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságokon belül a megemelt összegű minimálbérrel és garantált bérminimummal kapcsolatos szabálytalanságok továbbra sem jellemzőek.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal történő közös együttműködések (akciónap, nyári akcióellenőrzés) hatékonyan, gyorsan és szakszerűen valósultak meg.

A munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóság továbbra is törekszik arra, hogy az ellenőrzések jelentős többsége olyan munkahelyekre irányuljon, ahol ténylegesen megsértik a munkavállalók jogait, tehát hatékonyan történjen az ellenőrzési célpontok kiválasztása.

Forrás: a munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti hatóságok 2021. első féléves beszámolói

A munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekhez negyven Suzuki Vitarát vásárolt a kormány bruttó 254 millió forintért - ismertette Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán a járműgyártó budaörsi telephelyén, ahol átadták az új autókat.

A Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése elnevezésű kiemelt projekt keretében, felügyeleti, ellenőrzési célokra szerezték be a hibrid, négykerék-meghajtású gépjárműveket.

Speciális felszereltségüknek köszönhetően az autók több funkciót is ellátnak, így a hatósági ellenőrzéseken a munkakörnyezeti tényezők méréséhez szükséges felszereléseket vagy munkabalesetek kivizsgálásához a helyszínelő berendezéseket is eljuttatják a gyakran nehéz terepen megközelíthető munkahelyekre. Így például a legveszélyesebb építőipari és mezőgazdasági tevékenységek ellenőrzése is megoldható

Tájékoztatás szerint a járműveket a megyei kormányhivatalok kapják, a népességszám és a megye területi nagyságának függvényében, megyénként 1-4 gépkocsit. KiemeltÉK, hogy a beszerzés hozzájárul a munkakörülmények érdemi javulásához, illetve a be nem jelentett foglalkoztatás visszaszorításához. A munkavállalóknak és a munkaadóknak is fontos a biztonságos munkakörülmények garantálása, a jogszabályok betartatása, illetve ezek ellenőrzése, amiben a most beszerzett gépkocsik is segítséget jelentenek. 2021.09.22.

TISZTELT SZERZŐDÉSES PARTNEREINKTŐL VÁROM AZ IDŐPONT JAVASLATOKAT A HELYSZÍNI MUNKAÜGYI SZEMLÉKRE, ÁTVILÁGÍTÁSOKRA.

ELŐZZÜK MEG KÖZÖSEN AZ ESETLEGES ELLENŐRZÉSEKBŐL KELETKEZŐ PROBLÉMÁKAT, MERT A MEGELŐZÉS HATÉKONYABB MINT AZ UTÓKEZELÉS.

Kurunczi László munkaügyi szaktanácsadó.

 

Forrás: inretnet és saját