2023. I. FÉLÉVI MUNKAIDŐ KERET ZÁRÁSA JÚNIUS 30

Tisztelt Partnerünk!

A 2023. I. félévi munkaidő keret fő számai: 181 naptári napból 125 munkanapból és 51 pihenőnapból, valamint 5 munkanapra eső munkaszüneti napból áll.

A teljesített munkaórák száma 1000 óra, az időarányos féléves túlóra (önként vállalt túlóra megállapodás nélkül) a Mezőgazdasági Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóknál 150 óra, míg a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóknál 125 óra. A maximális túlóra mértéke 26x8=208 óra lehet.

Fontos az első félév zárásakor az időarányos szabadságok, a túlmunkaórák, esetleg le nem dolgozott órák, pihenőnapok időarányos kiadása szempontjából elemezni a munkaidő keretet és a szükséges korrekciókat elvégezni. Szerződéses partnereink részére az elemzésekhez segítséget nyújtunk.

Amennyiben a munkavállaló 1000 óránál többet teljesített, azt túlóra pótlékkal rendezni kell. (50%-os pótlék, illetve amennyiben nem kapta meg az összes pihenőnapját azokat a napokat 100%-os pótlékkal kell számfejteni.) Lehetőség van a következő munkaidő keret végéig átvinni a többlet órákat, amennyiben a második félév munkával nem jobban terhelt.

A helyszíni munkaügyi szemléket folyatjuk a hiányosságok feltárása és azonnali korrekciója érdekében. Célravezetőbb, ha mi közösen találjuk meg a hibákat, mint az ellenőrző hatóságok.

A középvezetők felkészítése, képzése, ismereteinek gyarapítása érdekében vezetői prezentációt készítettünk és a munkaügyi konzultációkon ezt biztosítjuk a hatékony foglalkoztatás érdekében

Amennyiben kérdésük van a munkaidő kerettel, a vezetői prezentációval kapcsolatban tisztelettel várom megkeresésüket e-mailben (info@kontroport.hu) vagy a +36-70-93-88-767 telefonon.

HELYSZÍNI SZEMLE, KONZULTÁCIÓS IDŐPONT EGYEZTETÉSEK EMAILBEN, TELEFONON.

Üdvözlettel Kurunczi László ügyvezető

Forrás: SAJÁT