2022. ÉVI MINIMÁLBÉR EMELÉS ÉS ANNAK VÁRHATÓ HATÁSAI

2021.11.15-én aláírásra került a jövő évben érvénybe lépő minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodás. (A kormányrendelet még nem jelent meg.)

A minimálbér 19%-kal bruttó 200 ezer forintra emelkedik a garantált bérminimum pedig bruttó 260.000 Ft-ra, amely szintén közel 19%-os emelést jelent.

A minimálbér és garantált bérminimum emelése milyen hatással lesz a  többi bérkategóriára és milyen további befolyásoló tényezők határozzák meg majd a bérek 2022. évi emelésének mértékét? 

Már 2019-ben is erősen érzékelhető volt a bérek jelentős emelkedése. A munkáltatók több alkalommal is kénytelenek voltak a foglalkoztatottak bérét megemelni a munkaerőhiány, illetve az erős piaci verseny hatására.

 A mai munkaerőpiac kínálati oldalán az üres álláshelyek száma növekvő tendenciát mutat, egyre több a nyitott pozíció a piacon. Ezzel egyidőben a munkanélküliségi ráta 1% körüli eltérést mutat 2019-hez képest, amiből az következik, hogy kifogynak a „tartalékok”, és az egymástól való elcsábítás az, amivel operálni lehet. Emellett nem szabad elfelejtkeznünk az alapanyag hiányokról, beszerzési nehézségekről sem, melyek a munkáltatók működését nagy mértékben befolyásolják.

Az előzőek alapján a pandémia negyedik illetve előre jósolt ötödik hulláma valamint az alapanyagok hiánya ugyan okozhat majd leállásokat, de a munkanélküliséget nem fogja jelentősen befolyásolni, mert nagyobb kockázata lesz a jelenlegi toborzási körülmények között a munkavállalókat szélnek ereszteni, mint megtartani. A leállásokat munkaidő csökkentéssel, munkaidő kereten belüli munkaidő átcsoportosítással kell elsősorban kezelni, az állásidő plusz bérköltséget jelent.

 Bérfelhajtó hatást eredményezhet a magas infláció és emelkedő kamatkörnyezet is, mely a mostani béremelések értékét rontja. A legutóbbi MNB alelnöki megjegyzés szerint: „Ma már nem az a kérdés, hogy átmeneti vagy tartós lesz-e az infláció, hanem az, hogy tartós vagy még tartósabb.” A pénzünk sajnos rohamosan elértéktelenedik, bár emelkedik a bér, de a várt életszínvonalemelkedés nem következik be, sőt…

A minimálbér emelkedés hatása is bérfelhajtó hatással lesz, hiszen azoknál a cégeknél, ahol van olyan munkakör, amit garantált bérminimumon fizettek, ott a következő bérkategória biztosan nem 20%-távolságra volt a legalsótól, így ennek függvényében, a jövő évi közel 20%-os emelkedés részben végig kell fusson az egész cégen. 

 A keresetek növekedése, az elmúlt években közel 7-10% volt az alacsony inflációnak köszönhetően. Ezt az emelkedést a munkavállalók megszokták, az a munkáltató, aki nem tud reagálni a piacon erre a kényszerre, annak munkavállalói könnyű céltáblái lesznek a „nagyoknak”, és átcsábítja a másik munkáltató. Ha a reálkeresetek növekedése még 5% környékére is csökken, 4-5%-os infláció mellett az nagyságrendileg akkor is csak 10%-os béremelés mellett jöhet létre.

Bár a munkáltatói adóterhek 2022-ben négy százalékponttal mérséklődni fognak, a béremelés terhének legnagyobb része a foglalkoztatóé, ami alacsonyabb termelékenységű vállalatok esetében kihívást jelent majd. 

  Ami reálisnak tűnik, hogy a béremelések mértéke 5-9%-os sávban fog mozogni, de legalábbis ezzel lehet biztonsággal kalkulálni.

 

Szeged 2011.12.13.                                         Összeállította a munkacsoport.

Forrás: internet