Szolgáltatások

SZOLGÁLTATÁSI ISMERTETŐ MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE

 A Kontroport Munkaügyi Szolgáltató Kft. alapvető célkitűzése, hogy a partnerei részére hathatós segítséget nyújtson a foglalkoztatási kérdésekben, ezzel támogatva a napi munkáltatói döntések szakmai megalapozottságát a szabályos és gazdaságos foglalkoztatás megvalósítása valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok érdekében.

A hatályos munkaügyi jogszabályok betartása mindenkor a foglalkoztató feladata. Ennek megfelelően a munkaügyi ellenőrzés tárgyát képező szabályok megtartása a munkáltató kizárólagos felelőssége. A jogszabályok megsértése – a rendezett munkaügyi kapcsolatok hiánya - magas bírság-összegekkel, pályázati, támogatási lehetőségek elvesztésével jár!

AMIT VÁLLALUNK MEGBÍZÁS ESETÉN:  

1/1 Folyamatos telefonos és számítógépen történő írásbeli szakmai tájékoztató szolgáltatást biztosítása. Szakanyagok, kiadványok, hírlevelek készítése.

 1/2 A Megbízó munkatársai részére elméleti és gyakorlati felkészítő tanfolyamok szervezése a helyszínen.

 1/3 A Megbízó első számú vezetője írásbeli felhatalmazása birtokában bármely időben és munkaterületen gyorsátvilágítást végzünk a szabályos foglalkoztatás érdekében, mely a vezetői ellenőrzés alapjául szolgál.

 1/4 Munkaügyi átvilágítás, felmérés a hatályos jogszabályok alapján.

Munkaszerződések, tájékoztatók felülvizsgálata

Munkavállalói létszám elemzése

Belső szabályozások vizsgálata, elkészítése:

Bérezési rendszer felülvizsgálata.

Vezető tájékoztatása, személyre szabott oktatása, konzultáció  

1/5 Belső munkaügyi-gazdasági elemzések elvégzése a munkaterületeken.

Az elemzések fő célja a rendezett munkaügyi kapcsolatok megtartása, a szabályos foglalkoztatás elérése és fenntartása.

A foglalkoztatási feladatok, a munkaidő, munkaerő gazdaságos felhasználását megvizsgáljuk a megbízó telephelyein, a beosztott vezetők és az irányításuk alá tartozó munkavállalók munkaköreinek gyakorlati és elméleti elemzésével a munkaköri leírások, a szervezeti felépítés és a hatáskör-felelősségi rendszer rögzítését elvégezzük.

1/6 Igény szerinti belső munkaügyi szabályozások véleményezése, módosítása új készítése.

A Megbízó kérésére megvizsgáljuk saját kollektív szerződés megkötésének lehetőségeit.