Munkaügyi megoldások-1. munkavállalói felmondásra

Tisztelt Partnerünk!

A web-lapot mi csak összeállítjuk, hiszen az Önöktől beérkező kérdések, észrevételek, problémák adják az aktuális cikkek alapját.

Jelenleg a munkavállalók azonnali hatályú felmondása 5 partnerünknél jelent problémát és ezért foglalkozunk ezzel a témával.

A LETÖLTÉSEK rovatban egy bővebb anyagot is elhelyeztünk a munkaviszony jogellenes megszüntetésének következményeiről, mely a munkavállalói és munkáltatói oldalt is érinti.

Munkaviszony megszüntetés a munkavállaló részéről

 A munkaviszony az Mt. 64.§ (1) bekezdése alapján megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással vagy pedig azonnali hatályú felmondással.

 Mindegyik megszüntetési módra más szabályrendszer vonatkozik. Közös szabály viszont az, hogy a munkaviszony megszűntetése - a létesítéséhez hasonlóan - érvényesen kizárólag írásban lehetséges. Amennyiben tehát a munkavállaló szóban szűnteti meg a munkaviszonyát, azzal is eléri ugyan a „kívánt célt”, ám abban az esetben a jogellenes munkaviszony megszüntetés szabályai alkalmazandóak.

 Hasonlóképpen jogellenesen szűnik meg a munkaviszony, amennyiben a munkavállaló egyszerűen felhagy a munkavégzéssel és így fejezi ki a munkaviszony megszüntetésére irányuló akaratát.

 A felmondás olyan egyoldalú jognyilatkozat, mely a felmondási idő elteltével a munkaviszonyt megszűnteti. A felmondási idő tartama alatt a munkavállalót ugyanakkor munkavégzési kötelezettség terheli.

A munkavállaló az Mt. 67.§ (1) bekezdése alapján a felmondását fő szabály szerint indokolni nem köteles.

 A határozott idejű munkaviszonyának a megszűntetését azonban meg kell, hogy indokolja, hiszen ebből a jogviszonyból nem lehet minden további kötöttség nélkül kilépni. A felmondás indoka pedig csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Hasonlóképpen indokolnia szükséges az azonnali hatályú felmondását. Az Mt.78.§ (1) bekezdése alapján a munkaviszony azonnali hatállyal akkor szüntethető meg, amennyiben a másik fél, jelen esetben a munkáltató, a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Erre példaként a munkabér fizetésének vagy a munkavédelmi kötelezettsége biztosításának az elmulasztása, vagy a készenléti jellegű munkakör szabályainak a jogszerűtlen alkalmazása hozhatóak fel.

Jogellenes tehát a munkavállaló azonnali hatályú felmondása, amennyiben a jognyilatkozata indoklást nem tartalmaz, vagy az nem a törvénynek megfelelő.

 Próbaidőn belül a munkavállalói azonnali hatályú megszüntetést nem kell indokolni.

Mikor jogellenes a munkavállaló felmondása?

A jogellenes munkaviszony megszüntetés szabályait kell alkalmazni abban az esetben, ha a munkavállaló a felmondási idejét nem tölti le.

 Szintén ezen szabályokat kell alkalmazni az Mt. 84.§ (4) bekezdés alapján akkor is, amennyiben a munkavállaló a munkakörét nem az előírt rendben adja át. Ez a szabály is arra szolgál, hogy a munkavállaló felelős magatartást tanúsítson munkahelyváltás esetén is. A munkakör átadás és elszámolás feltételeit azonban a munkáltatónak kell biztosítania.

 Amennyiben a munkavállaló a fentieknek megfelelően a munkaviszonyát jogellenesen szünteti meg, abban az esetben a munkáltató az alábbi követelésekkel élhet:

a.) követelheti a munkavállalói felmondás esetén irányadó felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget (30 naptári nap, 22 munkanap)

b.) követelheti határozott idejű munkaviszony esetében a határozott időtartamból hátralévő, maximum 3 hónapra járó távolléti díj összegét

c.) követelheti Bírósági úton egyéb kára megtérítését, mely vonatkozásában az Mt. munkavállalói károkozására vonatkozó, valamint a Ptk. kártérítési szabályai alkalmazandók.

Április 03.-tól folytatom a személyes helyszíni konzultációkat, tisztelettel várom az időpont-javaslatokat.

Kurunczi László

Forrás: saját és internet