Mit kell tudni a rehabilitációs kártyáról?

A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának új eszköze.

Ki jogosult rehabilitációs kártyára?

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a 2011 évi CXCI tv. alapján  a rehabilitációs hatóságáltal  végzett komplex minősítés szerint:

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki

a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy
b) rehabilitációs járadékban részesül.

Hol kell igényelni a rehabilitációs kártyát?

A rehabilitációs  kártyát 2012. július 1 után  a rehabilitációs szakigazgatási szervnél kell igényelni. A rehabilitációs szakigazgatási szerv a kártyára való jogosultságra vonatkozó adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére, aki kiállítja a kártyát.

Milyen kedvezményre jogosít a rehabilitációs kártya?

A munkaadó az őt az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személlyel fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő számított adóból adókedvezményt vehet igénybe

A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér - de legfeljebb a minimálbér kétszeresének - 27 százaléka.

A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

Meddig biztosít kedvezményt a rehabilitációs kártya?

A Rehabilitációs kártya érvényességének:

a) kezdő időpontja az a nap, amikor az állami adóhatóság a kártyát kiállította,
b) záró időpontja a kártya  visszavonásának napja.

A rehabilitációs kártyára való jogosultság megszűnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a jogosultság már nem áll fenn.
A visszavont kártyát a Rehabilitációs kártyával rendelkező személy köteles az állami adóhatóságnak visszaszolgáltatni. Ha az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát visszavonja, erről értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követő naptól nem jogosult az ennek alapján járó kedvezményre.

Forrás: afsz.hu