Második félévi pótlékokról

Pótlékokról röviden (A 2012. évi I. törvény az Új Munka Törvénykönyve 2012. július 01-től alkalmazandó szabályai alapján)

Éjszakai pótlék (MT. 142. §)

Éjszakai pótlékot akkor kell fizetni, ha a munkaidő 22 és 06 óra közé esik és nem jogosult műszakpótlékra a munkavállaló.
Akkor köteles a munkáltató éjszakai pótlékot fizetni, ha a munkavállaló munkaideje az 1 órát meghaladja a 22 és 06 közötti időtartamban.

Pl.: Ha a munkavállaló 5 óra 15 perckor kezdi a munkát nem köteles a munkáltató a 15%-os éjszakai pótlékot kifizetni, hiszen az 1 órát nem haladja meg az éjszakai munkavégzés.
Amennyiben a munkavállaló 30%-os műszakpótlékra jogosult, a 15 %-os éjszakai pótlék már nem jár a részére.

Műszakpótlék (MT. 141. §)

A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a 18 és 6 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 30% bérpótlék (műszakpótlék) jár. A változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van.

Vasárnapi pótlék (MT. 140.§ (1))

Ha a munkáltató a több műszakos tevékenysége keretében (a munkáltató tevékenységi időtartama eléri a heti 80 órát), készenléti jellegű munkakörben, illetve a kereskedelemben foglalkoztatott munkavállaló vasárnap, rendes munkaidőben munkavégzésre kötelezte, a munkavállaló részére a vasárnapi munkavégzésért a rendes munkabérén felül ötven százalékos bérpótlékot köteles fizetni.

 „A vasárnapi munkavégzési pótlék fizetésének kötelezettségét a törvény akkor írja elő, ha a munkavállaló vasárnapi munkavégzésére csak kivételként kerül sor. Nem illeti meg ez a pótlék azt a munkavállalót, aki munkaköre sajátossága alapján számíthat a rendszeres vasárnapi munkavégzésre.” (az Mt. 139-145§-ához fűzött miniszteri indoklás)

Nem jár vasárnapi pótlék a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, az idényjellegű, megszakítás nélküli, valamint a kizárólag szombat és vasárnap részmunkaidőben, társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához –  a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén, külföldön történő munkavégzés során.

Munkaszüneti napi pótlék (MT. 140.§ (1)-(2))

Ha a munkavállaló a munkaszüneti napon a munkaidő-beosztása szerint, rendes munkaidőben köteles munkát végezni, egyrészt jogosult a rendes munkabérére, másrészt ezen felül a munkaszüneti napon végzett munkáért 100%-os bérpótlékra.

Munkaszüneti napra (fizetett ünnepre) rendes munkaidő:
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjellegű,
c) a megszakítás nélküli,
g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történő munkavégzés során, 
osztható be.

Túlóra pótlék (MT. 143.§)

Rendkívüli munkaidő elrendelése esetén, illetve a munkavállaló munkaidő-beosztása szerinti napi munkaidőt meghaladó, a munkaidő kereten, vagy az elszámolási időszakon felül végzett munkáért a munkavállalót ellenszolgáltatás illeti meg.

Díjazása:
Ötven százalékos bérpótlék, vagy szabadidő!
A szabadidő nem lehet kevesebb mint a rendkívüli munkavégzés időtartamánál!
A munkaidő beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén a munkavállalónak 100% bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke 50%, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (pihenőidőt) biztosít.

Munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkavégzés ellenértéke 100%-os bérpótlék.