Kirendelés, kiküldetés, átirányítás 2013. január 01-től

Az új Mt. a „Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás” kifejezését használja kirendelés, kiküldetés és átirányítás esetében.

A 2013. január 1-től hatályos Mt.-szabályok összesen 44 munkanapot vagy 352 munkaórát engedélyez a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő napi vagy részmunkaidőre jött létre.

A korábbi szabályokhoz képest újítás lesz, hogy a 44 munkanapot munkaórában is lehetséges számolni, azonban amennyiben a munkáltató az utóbbi módszert alkalmazza, év közben nem térhet át a munkanapban való számításra!
Fontos, hogy amennyiben a munkavállaló adott naptári évben már elérte a kirendelésre, kiküldetésre vagy átirányításra vonatkozó maximális munkanapot vagy munkaórát, más munkahelyen vagy más munkáltatónál való munkavégzést ugyanazon naptári évben már nem rendelhet el munkáltatója. Ugyanakkor a törvény nem zárja el a feleket az elől, hogy a munkaszerződés megfelelő – határozott időre szóló- módosítása alapján hosszabb időre történjen a korábbiaktól eltérő foglalkoztatás.
A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára az alábbi esetekben:

  1. a várandóssága megállapításától gyermeke 3 éves koráig;
  2. ha gyermekét egyedül neveli, gyermeke 16 éves koráig;
  3. hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén (amelynek orvosi indokoltságát a munkavállalónak igazolnia kell), valamint
  4. amennyiben a rehabilitációs szakértői szerv legalább 50 százalékos mértékű egészségügyi károsodást állapított meg.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.

A munkaszerződéstől eltérő munkavégzésre a munkáltató egyoldalú intézkedése alapján kerül sor, ezért a munkavállalót ezzel összefüggésben nem érheti keresetveszteség, ezek időtartamára a munkavállalót a ténylegesen elvégzett munka alapján kell díjazni. Ez azonban nem lehet kevesebb a munkaszerződés szerinti alapbérénél.

Forrás: internet