Jár-e szabadság az egyszerűsített foglalkoztatottaknak?

A 2012. évi I. törvény 203.§ alapján egyszerűsített foglalkoztatottak esetében nem kell alkalmazni a szabadság kiadására vonatkozó  Mt. 122-124. § -ban foglaltalkat. (15 nappal előtte bejelenteni a szabadságra való igényt stb.)

 De: a szabadságra vonatkozó Mt. 115.§-121.§ -ban foglaltak alkalmazni kell.

 Példán keresztül:

 Egyszerűsített foglalkoztatott 2013. október 28-31. van bejelentve (mezőgazdasági idénymunka, 4 nap)

45 éves alap és életkor alapján járó szabadság összesen évi 30 nap.

 Időarányos szabadság: 30/365*4= 0,32  nincs 1 nap! Tehát nem jogosult szabadságra.

 Ha egy munkáltatónál 120 napot dolgozik ez a munkavállaló szintén ilyen rövidebb bejelentésekkel, akkor sem jogosult szabadságra, mivel mindig az adott munkavégzési időtartamra (bejelentés időtartama) vizsgáljuk a szabadságot. Nincs összeszámítási kötelezettség!

 Ha 120 napra folyamatosan be lett jelentve (ez esetben vonatkoznak rá a heti pihenőnap/pihenőidő szabályai is!!!).

Időarányos szabadság: 30/365*120= 9,8 nap = 10 nap szabadság jár az egybefüggő 120 napos foglalkoztatásra. A 10 nap szabadság a foglalkoztatás befejezésekor megváltható.