Húsvét és környéke

Tisztelt Partnerünk!

A Húsvét környéki munkaszüneti napok munkavégzéséről. 

A Munka Törvénykönyve változása alapján 2017. évtől nagypéntek munkaszüneti napnak minősül.

 A Munka Törvénykönyve (102.§ (1) által meghatározott munkaszüneti napok:

január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

 Az Mt. 102. § (4) bekezdése alapján a munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, továbbá a húsvét- és a pünkösdvasárnap tekintetében.

 Az Mt. 87. § (2) bekezdése alapján a hét és huszonkét óra közötti tartamot kell munkaszüneti napnak kell tekinteni.

 2017. április hónapban a fentiek alapján:

 04.14. Nagypéntek – munkaszüneti nap 

04.16. Húsvétvasárnap – munkaszüneti nap

04.17. Húsvéthétfő- munkaszüneti nap

 Munkaszüneti napon rendes munkaidőben a Munka Törvénykönyve 102. § (2)  alapján az alábbi munkakörben/tevékenységben foglalkoztatott munkavállalók oszthatók be:

 a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,

 b) az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállaló számára,

 c)  a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállaló számára,

 d) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,

 e)  külföldön történő munkavégzés során.

 Figyelemmel, kell lenni azonban arra, hogy az MT. 140.§ (2) bekezdése alapján a munkaszüneti napon rendes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót 100% munkaszüneti napi pótlék illeti meg.

 146.§ (3) d) pontja alapján az óra-,vagy teljesítménybéres munkavállalót, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaideje, távolléti díja illeti meg.

 Tisztelettel kérem Önöket Vezetőket, hogy május 04-05-06 napokon, ha ellátogatnak a XXIV. Alföldi állattenyésztési napokra, Hódmezővásárhelyre ne hagyják otthon a munkaügyes kolléganőt. Amíg Önök a szakmai rendezvényeken vesznek részt, addíg mi a III. pavilon 314 standján megbeszéljük a cégnél aktuális munkaügyi kérdéseket, természetesen térítés mentesen, előzetes egyeztetés alapján. Várjuk Önöket szeretettel a III/314 standon.              

Kurunczi László ügyvezető

Forrás: saját