AZ EGYSZERŰSITETT FOGLALKOZTATÁSRÓL

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK.

 2018

1. Mennyi a kötelezően fizetendő minimál órabér az egyszerűsített foglalkoztatás esetén?
Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. 

Legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a: 794 Ft * 0,85 = 675 Ft/óra

Legalább a garantált bérminimum 87%-a: 1038 Ft * 0,87 = 903 Ft/óra

 

2. Jár-e éjszakai pótlék az egyszerűsített foglalkoztatottak részére?
Igen. Az egyszerűsített foglalkoztatottnak jár 15%-os éjszakai pótlék (22-06) óra között, ha egy órát meghaladó időtartamban végez munkát. Pl.: Ha a munkavállaló 5 óra 15 perckor kezdi a munkát nem köteles a munkáltató a 15%-os éjszakai pótlékot kifizetni, hiszen az 1 órát nem haladja meg az éjszakai munkavégzés. 

 

3. Kell-e adott esetben rendkívüli munkavégzésért járó pótlékot (túlórapótlék) fizetni az egyszerűsített foglalkoztatottnak? 

Egy napra történő bejelentés esetén:

A napi bejelentés 8 órára szól, tehát ha adott napon az egyszerűsített foglalkoztatott ennél több órát teljesített a 8 óra feletti részt pótlékolni kell (50%)

Több napra történő bejelentés esetén:

Ha pl. Hétfőn 5 napra történt a bejelentés akkor 5*8 = 40 óra az 5 nap alatt teljesítendő munkaidő, ekkor azt kell figyelni, hogy 40 óránál többet dolgozott-e, ha igen akkor a 40 óra feletti részt kell pótlékkal kifizetni. (50%)

4. Munkaszüneti napon végez munkát az egyszerűsített foglalkoztatott, jár-e neki a Munkaszüneti napi pótlék?

IGEN. A munkaszüneti napokon történő munkavégzésre 100%-os pótlék, tehát dupla bér jár az egyszerűsített foglalkoztatottnak.

 

5. Mennyi a napi maximálisan kifizethető egyszerűsített foglalkoztatott bére?

2015-ben a napi minimálbér kétszerese, tehát 604*8*2=9660 Ft/nap/fő. Ezen összeg feletti részt költségként nem számolhatja el a vállalkozás!

 

6. Mikor kell munkaidő nyilvántartást (jelenléti ívet) vezetni egyszerűsített foglalkoztatás esetén?
Ha nem kötöttek egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaszerződést kell munkaidő nyilvántartást vezetni! Ha megkötik a szerződést, akkor az pótolja a munkaidő nyilvántartást, tehát nem kell külön vezetni.

7. A munkavállaló idénymunkára van bejelentve, és a munkavégzés alatt baleset éri. Ki kell-e vizsgálni a balesetét? 

Az egyszerűsített foglalkoztatás szervezett munkavégzésnek minősül, így a munkabalesetet ki kell vizsgálni.

8. Munkabaleset esetén jár-e az egyszerűsített foglalkoztatottnak táppénz?
Munkabaleset esetén a munkavállaló baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult lesz, de baleseti táppénzre nem.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás 2015 Bejelentési határidők

 

A létesítendő munkaviszonnyal kapcsolatos adatokat a munkavégzés megkezdése előtt, tehát kizárólag előremutatóan lehet bejelenteni a NAV-hoz. /Efo.tv. 11. § (1)/

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására - így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -

a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő 2 órán belül*, vagy

b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott,
a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. /Efo.tv. 11. § (8)/

*A törvény tehát lehetővé teszi a bejelentés módosítását a bejelentést követő 2 órán belül, ha előre nem látott körülmény - pl. időjárás változása - miatt a munkavégzésre mégsem kerül sor. Ugyanakkor a törvény felállít egy törvényi vélelmet arra nézve, hogy a két óra letelte után, ha nem érkezik visszavonás vagy ha több napos munkaviszony esetén adott munkanap délelőtt 8 óráig nem érkezik módosítás, akkor a foglalkoztatás az adott napra megvalósultnak tekintendő. /Az Efo.tv. 11-12. §/

A határidőn túl beküldött bejelentéssel nem jön létre, nem módosítható és nem vonható vissza az egyszerűsített foglalkoztatás.

 

A foglalkoztatás kezdete: új munkaviszonyra történő bejelentés esetén kizárólag a bejelentés benyújtásának naptári napja (aznap) vagy ettől későbbi nap lehet.

A hibás bejelentésről, azaz arról, hogy a határidőn túl teljesített bejelentés - a törvényben foglalt szigorú határidők alapján - nem fogadható el, a NAV elektronikus tájékoztatást küld a bejelentő részére a bejelentő ügyfélkapus tárhelyére.

 A bejelentett napok közül a már eltelt / ledolgozott munkanapok nem módosíthatóak, tehát visszamenőlegesen nem lehet módosítani.

A tájétoztató a Letöltések rovatban egy táblázattal egészül ki.

Várom időpont-javaslataikat az első félév zárását követően a második félév nyitásával kapcsolatban, július 15.-től.

A web-lap átalakítása napirenden van, hamarosan értesítjük Önöket a változásokról.

Üdvözlettel Kurunczi László

 

Forrás: saját