Az áprilisi munkaszüneti napok elszámolásáról.

Melyek a munkaszüneti napok? (Mt. 102.§)

A Munka Törvénykönyve (Mt.) alapján a munkaszüneti napok: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

 A munkaszüneti nap egybeesik-e a naptári nappal?

Fontos tisztázni, mettől meddig tart a munkaszüneti nap. Az Mt. szerint munkanap a naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik. E szabály megfelelően irányadó a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot munkaszüneti napnak kell tekinteni.

Példa:

1.a munkáltató a naptári napot tekinti munkanapnak:

a munkavállaló 04.14-én reggel 6 kor kezd, és másnap reggel 6-ig dolgozik, a 7-22 óra közötti munkaidőre 100%-os munkaszüneti napi pótlék jár.

2. a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli 24 óra számít munkanapnak:

a munkavállaló 04.13-án kezd reggel 6-kor és másnap reggel 6-ig dolgozik, nem jár munkaszüneti napi pótlék, mivel a munkavégzés 04.13-ai munkanapra vonatkozik.

 Milyen díjazás jár a munkaszüneti napra? (Mt. 140. § (2))

A munkaszüneti napon végzett munkáért száz százalék bérpótlék jár.

Ugyancsak száz százalék bérpótlék jár, ha a munkavégzés húsvét- vagy a pünkösdvasárnap vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történik. A munkavállalót ilyenkor külön vasárnapi pótlék nem illeti meg.

 A munkaszüneti napi pótlék akkor is jár, ha a munkavállaló rendkívüli munkaidőben (túlórában) végez munkát, ilyen esetben megilleti a rendes munkaidőre járó munkabére, a munkaszüneti napra járó száz százalék bérpótlék és ezen felül további száz százalék pótlék a rendkívüli munkaidő után. A rendkívüli munkaidőre csak pótlék adható, szabadidőt, pihenőnapot nem lehet biztosítani a munkaszüneti nap helyett.

 Kell-e távolléti díjat fizetni a munkaszüneti napra? (Mt. 146. § (3) d))

A munkaszüneti nap miatt kieső munkaidőre a havibéres munkavállaló részére nem kell távolléti díjat számfejteni. A havi munkabér ugyanis átalányjellegű kifizetés, amely attól függetlenül jár, hány munkanap van az adott hónapban.

 Más a helyzet, ha a munkavállalót óra- vagy teljesítménybérrel fizetik ki. Ebben az esetben, ha a munkaszüneti nap az általános munkarend szerinti munkanapra esik, csökken a teljesítendő munkaidő, ennek kompenzálására a napi munkaidőre távolléti díjat kell fizetni.

 Összefoglaló táblázat:

Bér

Munkaszüneti napi pótlék

Távolléti díj

Rendkívüli munkavégzés pótléka

Munkaszüneti napi rendes munkavégzés

Óra/teljesítménybéres dolgozó

munkabér

100%

nem

nem

Havidíjas dolgozó

munkabér

100%

nem

nem

Munkaszüneti napi rendkívüli munkavégzés

Óra/teljesítménybéres dolgozó

munkabér

100%

nem

100%

Havidíjas dolgozó

munkabér

100%

nem

100%

Nincs munkavégzés

Óra/teljesítménybéres dolgozó

nem

nem

igen

nem

Havidíjas dolgozó

A havidíjas dolgozó a havi bérét átalányént kapja, nincs külön díjazás

 

Forrás: saját és internet